24 listopada 2013 roku, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, wypełnił się Rok Wiary. Ogłosił go papież Benedykt XVI, a zakończył papież Franciszek. Dla bardzo wielu chrześcijan, rodzin, wspólnot parafialnych, grup modlitewnych i ewangelizacyjnych był to szczególny czas ożywienia daru otrzymanego na chrzcie świętym. Był to także czas radosnego dzielenia się tą wiarą z innymi. Nie jest ona jednak czymś raz otrzymanym, lecz wymaga ciągłej odpowiedzi, rozwoju, troski i czuwania. Stąd trzeba również zwracać uwagę na zagrożenia wiary, które współcześnie się pojawiają, i szukać adekwatnych środków do jej obrony. Różnego rodzaju formy okultyzmu, magii, wróżbiarstwa, które prowadzą np. do satanizmu, zagarniają coraz większe grupy ludzi nieochrzczonych, ale też oziębłych religijnie i pogubionych w życiu. Jak im pomóc? To niełatwe zadanie, ale szukajmy odpowiedzi na to pytanie w temacie niniejszego wydania „Sympozjum” oraz w innych artykułach, które podejmują aktualne zagadnienia na styku teologii i szeroko rozumianego życia religijnego.

Cieszymy się ze „srebrnego” wydania naszego czasopisma i zapraszamy do współpracy – informacje o jej zasadach znajdują się na stronie internetowej (www.sympozjum.scj.pl).