Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Baza czasopism humanistycznych BazHum (BazHum.pl)

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Baza POL-Index

Index Copernicus (IC)

ICI Journals Master List

Google Scholar

Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)

Arianta

 

 

 

 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Sympozjum” otrzymał 6 pkt.