Minął już rok od czasu, kiedy została opublikowana adhortacja papieża Franciszka Amoris laetitia (8 kwietnia 2016 roku). Dokument ten, będący owocem Synodu Biskupów na temat rodziny, rozpoczynają tytułowe słowa „Radość miłości”, które wskazują na jego zasadniczy temat – miłość przeżywaną w rodzinach. Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa dostrzegamy, że pragnienie życia rodzinnego jest stale obecne w sercach ludzi nam współczesnych. Miłość przeżywana w rodzinach jest wielkim skarbem nie tylko dla małżonków i ich dzieci, ale także dla Kościoła i społeczeństwa, dla których dobre funkcjonowanie tej najważniejszej komórki społecznej jest fundamentem prawidłowego rozwoju. Wielość zagrożeń, które współcześnie utrudniają życie rodzinom, nie może jednak zaciemniać piękna i dobra rozwijającej się miłości, z drugiej zaś strony, nie powinno także koncentrować naszej uwagi jedynie na tym co negatywne.

Podejmując temat: Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata, niniejsze wydanie „Sympozjum” pragnie przyczynić się do podkreślenia piękna miłości małżeńskiej, jak też do ukazania radości płynącej ze wzajemnego oddania małżonków i z wychowania dzieci. Rodzina wciąż pozostaje środowiskiem, gdzie można odnaleźć radość i prawdziwe szczęście.

Dziękując wszystkim za pomoc w przygotowaniu niniejszego wydania „Sympozjum”, chciałbym przekazać informację o nawiązaniu współpracy z kolejnymi bazami tekstów naukowych (CEJSH oraz CEEOL). Ufam także, że zmiany w układzie naszego periodyku naukowego ułatwią korzystanie z publikowanych tekstów. Wszystkim czytelnikom życzę owocnej lektury.