Drodzy Czytelnicy!

Tematem przewodnim obecnego wydania „Sympozjum” jest Eucharystia i jej eklezjotwórcza rola. Problematyka ta dotyczy zarówno Kościoła katolickiego jak i innych wyznań chrześcijańskich – także w ich odniesieniach ekumenicznych. Stąd warto przyjrzeć się ujęciu tego zagadnienia ze strony starokatolickiej, prawosławnej, luterańskiej i środowisk ewangelikalnych, nie pomijając rzymskokatolickiego punktu widzenia. Po lekturze tych artykułów z pewnością nabierzemy szerszego spojrzenia i uzyskamy pełniejszą odpowiedź na pytanie, czy i w jakim wymiarze Eucharystia buduje Kościół Chrystusowy.

W klimacie eucharystycznym i eklezjalnym utrzymane są artykuły z części ogólnej. Zostały w nich poruszone dość szczegółowe zagadnienia dotyczące materii Najświętszego Sakramentu, a także przeprowadzona refleksja związana z trwaniem Kościoła w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwie. Te wyznaczniki gwarantują istnienie prawdziwej communio kościelnej również i w naszych czasach.

Chętnych zapraszamy do współpracy i prosimy o zapoznanie się z warunkami przygotowania i nadsyłania materiałów.